Opnemen of niet

Auteur(s): Tazelaar, Paulien
Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Tegenwoordig wordt er veel nadruk gelegd op gezond oud worden, maar dat is voor veel mensen een utopie. Oud worden komt met gebreken, maar daar wordt vaak niet over gesproken. Wij blijven vaak lang doorbehandelen. De, ethisch gezien, zeer lastige discussie wie behandeling krijgt of hoelang door te behandelen bij aandoeningen, wordt vaak nog lange tijd uitgesteld. Tijdig in gesprek gaan is het devies.

Editie 4, 2020 Download artikel

Inloggen