Persoonsgerichte aanpak bij neuropsychiatrische symptomen en NAH

Rubriek: Multimorbiditeit
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Neuropsychiatrische symptomen komen met regelmaat voor bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Apathie, agitatie, agressie, stemmingsstoornissen of denk- en waarnemingsstoornissen kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van iemand met NAH. Dit artikel werkt een casus uit en belicht neuropsychiatrische symptomen als een multifactorieel probleem, waarbij een persoonsgerichte analyse en aanpak kunnen leiden tot herstel van balans en kwaliteit in het leven van een persoon met NAH en neuropsychiatrische symptomen.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen