Rouw en verlies

Auteur(s): Smit, Luuc
Rubriek: Palliatieve zorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Iedere zorgverlener maakt een keer mee dat een patiënt overlijdt. Het overlijden raakt niet alleen de nabestaanden maar ook de zorgverleners. De hierbij horende rouw bestaat uit een aantal fasen, ook wel omschreven als rouwtaken. In dit artikel wordt uiteengezet wat deze rouwtaken inhouden en wat u kunt betekenen voor degene die rouwt. 

Editie 3, 2020 Download artikel

Inloggen