Samenwerken voor goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen

Rubriek: Palliatieve zorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn is niet veel anders dan ‘gewone’ palliatieve zorg. Er zijn echter wel specifieke aandachtspunten. In dit artikel beschrijven we deze aandachtspunten, die zijn ontleend aan een recent ontwikkelde handreiking Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen