Samenwerking in een (mantel) zorgnetwerk

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning stimuleert de overheid de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers in situaties waarin ouderen hulpbehoevend worden. Casemanagers kunnen mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen bij het inrichten van een mantelzorgnetwerk. Ongemerkt kan een zorgsituatie complexer worden, waardoor de grenzen die verbonden zijn aan de inzet van vrijwilligers in zicht komen. In dit artikel wordt aan de hand van de werkelijke situatie van Mevrouw Vermeulen (gefi ngeerde naam) beschreven op welke manier de samenwerking in een (mantel) zorgnetwerk gestalte kan krijgen. Dit artikel is gebaseerd op een interview met Wilbert, een van de vrijwilligers en een bezoek aan mevrouw Vermeulen. De rol van de verpleegkundig specialist, Madelief, is in deze casus verzonnen.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen