Slikproblemen in de ouderenzorg

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Slikproblemen komen dikwijls voor bij kwetsbare ouderen. Vaak wordt de logopedist hierbij ingeschakeld. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de orale voorbereidende fase van het slikproces. Deze fase is goed te observeren en met meer inzicht hierin kan de verpleegkundige beter en sneller signaleren, alsmede beargumenteerd de eerste vereiste interventies zelfstandig inzetten. Hierdoor kunnen verder ongewenst gewichtsverlies, uitdroging en overige complicaties worden beperkt of  voorkomen. Ook verlopen de maaltijden gemakkelijker en daardoor aangenamer voor de cliënt. Dit artikel beoogt u een stevige theoretische basis te bieden met veel praktische handvatten.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen