Smart glasses in de thuiszorg

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

‘Smart glasses’ is een ‘slimme bril’ waarmee het mogelijk is specialistische zorgverleners te laten participeren tijdens een consult bij de cliënt thuis. De inzet van een slimme bril door verpleegkundigen in de thuiszorg neemt toe. In dit artikel leest u hoe wijkverpleegkundigen zo’n slimme bril inzetten bij complexe wondzorg.

Editie 1, 2022 Download artikel Literatuur

Inloggen