Systematic review: wassen zonder water

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bij evidence-based practice (EBP) maakt een verpleegkundige
voor de keuze van verpleegkundige interventies gebruik van bewijsmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek. Wanneer een verpleegkundige gebruikmaakt van kwantitatief onderzoek, geldt een randomised controlled trial (RCT) als gouden standaard. In een systematic review worden de onderzoeksresultaten van meerdere RCT’s samengevoegd, waardoor het gemeten effect wordt versterkt. Derhalve overstijgt een goed uitgevoerde systematic review de bewijskracht van afzonderlijke RCT’s.
In dit artikel wordt een bestaande systematic review beoordeeld aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Het onderzoeksonderwerp is een alternatieve manier van wassen van immobiele ouderen, waarbij geen water wordt gebruikt.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen