Toegang tot digitaal dossier door mantelzorgers

Auteur(s): Maria Gillis en Adri Kiers
Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige

Mantelzorgers en vrijwilligers vervullen een onmisbare rol bij de ondersteuning van en zorg voor de kwetsbare ouderen. Door de vergrijzing wordt er een toenemend beroep op hen gedaan. Het is belangrijk dat professionals en mantelzorgers als team samenwerken, waarbij gebruikgemaakt wordt van een multidisciplinair, individueel ondersteunings- en zorgplan. Inzage en rapporteren van cliënt en mantelzorg in het elektronisch dossier is een voorwaarde voor een optimale samenwerking, maar roept bepaalde dilemma’s op en stelt kwaliteitseisen aan de rapportage. Dit artikel gaat hierop in en geeft adviezen hieromtrent.

Editie 3, 2019 Download artikel

Inloggen