Uitdagingen in het werken met het zorgleefplan

Auteur(s): Esther van Loon
Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige

Het zorgleefplan is geïntroduceerd om cliëntgerichte zorg te realiseren: zorg die gebaseerd is op de voorkeuren van de cliënt. Uit evaluaties van het werken met het zorgleefplan blijkt dat sinds de start ervan de cliënt meer betrokken wordt bij de zorgverlening. Dit artikel bespreekt twee belangrijke uitdagingen voor verpleegkundigen en verzorgenden. De eerste is erop gericht dat het zorgleefplan blijft bijdragen aan het gesprek over cliëntgerichte zorg. Dit vereist een juiste mix van gestandaardiseerde aspecten en ruimte voor eigen inschattingsvermogen van zorgverleners.
De tweede uitdaging beschrijft dat voor daadwerkelijk cliëntgerichte zorg de hele organisatie zal moeten veranderen. De vraag is in hoeverre het zorgleefplan zo’n organisatieverandering kan ondersteunen. Beide uitdagingen worden gevolgd door een concreet advies voor de praktijk.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen