Ulcus van Martorell in de eerste lijn

Auteur(s): Stienstra, Annemiek
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het ulcus van Martorell is een vaak gemiste uiting van arteriolosclerose in de huid en gaat gepaard met necrose en pijn. Een klein ulcus kan in de eerstelijnszorg genezen door een combinatie van lokale en systemische behandeling. Voor grotere ulcera is daarnaast, voor snelle genezing, een operatie noodzakelijk. Verpleegkundigen kunnen met gerichte wondbehandeling de genezing bevorderen en patiënten ondersteunen. 

Editie 3, 2020 Download artikel

Inloggen