Urineweginfectie of asymptomatische bacteriurie?

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een bacteriurie in het verpleeghuis komt veel voor en kan een asymptomatische bacteriurie zijn of een urineweginfectie. Het is belangrijk om het verschil tussen beide te kennen en herkennen, omdat het behandelen van een asymptomatische bacteriurie in het verpleeghuis onnodig is en zelfs schadelijk kan zijn voor de bewoner. De diagnose urineweginfectie moet daarom altijd gebaseerd zijn op zowel klinische bevindingen als urineonderzoek, waarbij de kwaliteit van het urinemonster een belangrijk aandachtspunt is voor de verpleegkundige.
De manier waarop een urineweginfectie zich bij een verpleeghuisbewoner presenteert is vaak minder uitgesproken en er moet dus aandacht zijn voor aspecifieke klachten zoals algehele malaise of tekenen van een delier.
Wanneer de urineweginfectie wordt behandeld met antibiotica is het belangrijk om deze op gezette tijden te delen en alert te zijn op complicaties. Om een urineweginfectie bij een verpleeghuisbewoner te voorkómen, moet de verpleegkundige op de hoogte zijn van de risicofactoren en preventief maatregelen inzetten.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen