Vallen als bijwerking van medicatiegebruik

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Vallen is een groot probleem onder thuiswonende ouderen en ouderen woonachtig in een verpleeghuis. Dit probleem wordt door de vergrijzing alleen maar groter. Er zijn ongeveer 30 factoren gevonden die het valrisico vergroten, waarvan mobiliteitsstoornissen en het gebruik van medicatie die het valrisico verhoogt de belangrijkste zijn. In dit artikel wordt besproken welke medicatiegroepen het valrisico verhogen, door welk mechanisme ze een val kunnen veroorzaken en wat u kunt doen om het valrisico als gevolg van medicatiegebruik te verlagen.

Editie 1, 2019 Download artikel

Inloggen