Van huis naar t(e)huis

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Verhuizen naar een verpleeghuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis, die doorgaans om een groot aanpassingsvermogen van (toekomstige) verpleeghuisbewoners en hun sociale omgeving vraagt. Zorgorganisaties staan voor de moeilijke taak ervoor te zorgen dat bewoners zich daar ondanks alles thuis voelen. Hoewel er steeds meer belang wordt gehecht aan het zo gastvrij mogelijk ontvangen en benaderen van verpleeghuisbewoners en hun familieleden, ontbreekt tot op heden een systematisch overzicht van specifi eke elementen die bijdragen aan het thuisgevoel vanuit het perspectief van bewoners zelf. Ook is het thuisgevoel tot nu toe nog maar beperkt vanuit een holistisch perspectief bekeken (zowel vanuit een zorg- als een gebouwde-omgevingsperspectief).

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen