Van klacht naar diagnose

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Geneesmiddelen gedragen zich in het oudere lichaam anders en kunnen hierdoor sneller ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Het zorgvuldig evalueren en zo nodig bijstellen van de inzet van geneesmiddelen zijn daarom des te belangrijker. Steeds meer ouderen lijden aan meerdere (chronische) aandoeningen. Hierdoor hebben ze nogal eens te maken met meer dan één behandelaar en bouwt de hoeveelheid geneesmiddelen zich in de loop der jaren op.
30-45% van de ouderen gebruikt vijf of meer verschillende geneesmiddelen. Dit wordt polyfarmacie genoemd. Wanneer een oudere zich meldt met een nieuwe klacht, is het belangrijk oog te hebben voor farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s). Een medicatiebeoordeling neemt daarom een belangrijke plaats in het diagnostisch proces in. Meer dan eens blijkt de oorzaak van een klacht te liggen in een FTP. De in dit artikel beschreven casus behandelt een dergelijk geval, waarbij het FTP wordt veroorzaakt door het gebruik van antipsychotica.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen