Veneuze trombo-embolie

Auteur(s): Westera, Kim
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Diepveneuze trombose en longembolie zijn twee uitingen van hetzelfde probleem. Beide aandoeningen worden samen veneuze trombo-embolie (VTE) genoemd. Bij VTE raakt een ader verstopt van waaruit stolsels kunnen losschieten. Een longembolie of trombosebeen kan het gevolg zijn. Sluit een bloedstolsel een slagader af, dan is er sprake van arteriële trombose en kan het gevolg een hartinfarct of herseninfarct zijn. Dit kan ook leiden tot perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Juiste diagnostiek en behandeling zijn van groot belang.

Editie 2, 2022 Download artikel Literatuur

Inloggen