Veranderen in de ouderen zorg; de rol van de verpleegkundig leider

Auteur(s): Katja Essen-Berman
Rubriek: Innovatie

Momenteel verandert er veel in de gezondheidszorg; ook in de ouderenzorg zit men niet stil. Verbeterprogramma’s en innovatieprojecten, alle gericht op een paradigmashift die het leven van de oudere weer meer van henzelf moet maken. Ook het ministerie stuurt aan op een verandering en verbetering van de verpleeghuiszorg, die zijn uitgewerkt in het verbeterprogramma verpleeghuizen ‘Waardigheid en Trots’, geïnitieerd door staatssecretaris Van Rijn. Het verbeterprogramma bespreekt een aantal speerpunten, waarvan verwacht mag worden dat in de realisatie ervan verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een belangrijke rol spelen. Dit artikel werkt de speerpunten uit en bespreekt voorbeelden van verpleegkundig leiderschap in de dagelijkse praktijk van het verbeterprogramma.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen