Vermijden van ziekenhuisopname nabij het levenseinde; de rol van verpleegkundigen

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Ongeveer de helft van de patiënten, die niet onverwacht overlijden, wordt in de laatste drie levensmaanden opgenomen in het ziekenhuis. De meeste mensen willen in deze periode juist thuisblijven en daar ook overlijden. Ria de Korte-Verhoef beschrijft in haar promotieonderzoek vijf strategieën om ziekenhuisopname nabij het levenseinde te vermijden. Verpleegkundigen spelen hierbij een belangrijke rol.

Editie 1, 2018 Download artikel

Inloggen