Verpleegkundige interventies bij COPD

Auteur(s): Ingrid Smit
Rubriek: Multimorbiditeit
Verpleegkundige

Ernstige COPD is een complexe longaandoening, die voor de cliënt bij het verdere beloop van de ziekte een hoge ziektelast meebrengt. Kortademigheid bij inspanning, en soms ook in rust, en het optreden van longaanvallen verminderen de kwaliteit van leven. Cliënten hebben veelal moeite met het uitvoeren van de behandeling, met name de niet-medicamenteuze kant als stoppen met roken en in beweging blijven. Het met empathie en zonder oordelen begeleiden van mensen met COPD helpt bij het bespreken van gesignaleerde problemen en bij het tijdig (h)erkennen van een longaanval. Hartfalen komt verhoudingsgewijs vaak voor als comorbiditeit bij COPD en kan worden uitgelokt of verergeren door gebruik van een NSAID of prednisolon. Dit wordt niet altijd herkend, omdat de symptomen van longfalen en hartfalen sterk op elkaar kunnen lijken. Samenwerken met de cliënt en met andere disciplines is vanwege de complexiteit van de ziekte van groot belang.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen