Voedingstoestand bij dementie

Auteur(s): Doorduijn, Astrid
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De voedingstoestand heeft een groot effect op de gezondheid van ouderen. Zeker bij mensen met dementie kan een slechte voedingstoestand leiden tot een snellere achteruitgang van het geheugen. Er is echter weinig aandacht voor de rol van de voedingstoestand en de gevolgen hiervan in de praktijk. In dit artikel wordt ingegaan op wat een slechtere voedingstoestand is, waardoor deze wordt veroorzaakt en wat de gevolgen kunnen zijn. Daarnaast komt de rol van reuk- en smaakverandering aan bod als mogelijke oorzaak van ondervoeding en wordt een recent uitgevoerd onderzoek besproken. Tot slot worden handvatten geboden om ondervoeding tijdig te signaleren en om de gevolgen daarvan te beperken of te voorkomen.

Editie 4, 2021 Download artikel

Inloggen