Wel of niet dialyseren

Auteur(s): Hoekstra, Bettie
Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Waarom dit gesprek? Wanneer er bij een patiënt sprake is van een nierfunctiedaling tot onder 20%, wordt het traject met voorlichting over nierfunctievervangende behandeling opgestart. Bij patiënten > 70 jaar of kwetsbare jongere patiënten wordt conform de richtlijnen een functionele (kwetsbaarheids)screening verricht. Tijdens deze screening komt het gesprek regelmatig op wel of niet dialyseren. In dit artikel vindt u meer achtergrondinformatie en een casus waarin zo’n dilemma is uitgewerkt.

Editie 2, 2021 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen