Wel of niet opereren na heupfractuur bij kwetsbare oudere?

Auteur(s): Hoekman, Els
Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Met het ouder worden neemt het risico op een heupfractuur toe. Een heupfractuur betekent immobiliteit en pijn. Aan een heupoperatie zitten risico’s, zeker als er sprake is van kwetsbaarheid. De keuze tussen wel of niet opereren na heupfractuur, wordt besproken in dit artikel. Daarnaast is er aandacht voor het aangaan van het gesprek hierover met de betrokkene en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Editie 4, 2022 Download artikel

Inloggen