Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg

Verpleegkundige

Aan welke criteria moet u voldoen wanneer onvrijwillige zorg de enige mogelijkheid lijkt te zijn om zorg te verlenen aan een cliënt in het kader van de algemene dagelijkse levensverrichtingen? In dit artikel wordt op deze vraag, aan de hand van een casus, antwoord gegeven.

Editie 3, 2022 Download artikel

Inloggen