Zuur-base-evenwicht en het effect op het lichaam

Auteur(s): Maneschijn, Marjan
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In een gezond lichaam is de zuur-basebalans in evenwicht. Het lichaam houdt dit evenwicht zelf in stand. Dit wordt gedaan door waterstofionen (H+) in de lichaamsvloeistoffen binnen bepaalde grenzen te houden. Waterstofionen zijn chemisch zeer actief en kunnen makkelijk andere fysiologische processen beïnvloeden. Een zuur is een stof die opgelost in water kan afstaan. Een zuur wordt daarbij gesplitst in waterstofionen en het zuurrestion. Een base is het tegengestelde van een zuur en kan opgelost in water H+-ionen aan zich binden. Of een stof zuur of basisch is, wordt aangegeven met de pH-waarde (p = Potenz en de H staat voor het waterstofion) en is gebaseerd op de hoeveelheid H+-ionen in de oplossing. Een oplossing kan zuur zijn (pH = 1), basisch (pH = 14) of neutraal (pH = 7). Reageren zuren met basen dan ontstaan er zouten. Een belangrijk zout is natriumbicarbonaat = NaHCO3.

Editie 2, 2023 Download artikel

Inloggen