1 resultaat voor Ojik, A. van gevonden

Antipsychotica bij de behandeling van kwetsbare ouderen met een delier

Ojik, A. van  Rubriek(en): Farmacotherapie

Het delier is een vaak voorkomende acuut optredende verwardheid die op alle leeftijden kan optreden, maar het meest frequent voorkomt bij kwetsbare ouderen. Bij falen van niet-medicamenteuze interventies en/of het optreden van symptomen zoals agitatie of psychiatrische verschijnselen kan gekozen worden voor medicamenteuze behandeling met antipsychotica. Hoewel medicamenteuze behandeling in de praktijk van aanvullende waarde kan zijn, dient bij het gebruik ervan een aantal kanttekeningen op...

Lees het artikel

Inloggen