Nurse Academy - Nascholingstijdschrift voor verpleegkundigen in de ouderen- en thuiszorg

Is een uitgave van Prelum Uitgevers BV en verschijnt vier maal per jaar.

www.nurseacademyot.nl

Onder redactie van:

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Els Hoekman physician assistant i.o. bij SVRZ, locatie Ter Valcke, Goes
Marjon van Rijn 

senior onderzoeker en docent verpleegkunde, Amsterdam UMC (locatie VUmc) en Hogeschool van Amsterdam

Marjan Maneschijn verpleegkundig specialist cardiologie, Icare thuiszorg
Liesbeth Beaart-van de Voorde verpleegkundig specialist, Leids Universitair Medisch Centrum en docent master advanced nursing practice, Hogeschool Leiden
Juliet Martinot verpleegkundig specialist, de Zorggroep
Inge Marit Toeter geriatrie verpleegkundige i.o., Martini Ziekenhuis, Groningen
Nanneke Dorenbos verpleegkundige, Wondzorg Arnhem
Joyce de Vreede verpleegkundige geriatrie en gerontologie, Advies- en detacheringsbureau BVNG, Apeldoorn

Redactieadres
Susanne Roggen (redactiecoördinator)
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

Uitgever
Bianca Zuyderhoff (zuyderhoff@prelum.nl)
www.prelum.nl, info@prelum.nl

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het RSV.

Basisontwerp
Noinoloi.nl

Medische tekeningen
Ron Slagter
Vormgeving
Coco Bookmedia bv, Amersfoort
Druk
Ten Brink

Abonnementen
Een abonnement op het nascholingstijdschrift en toegang tot de besloten website www.nurseacademy.nl, het maken van kennistoetsen en een certificaat van gemaakte kennistoetsen kost € 137,50 per jaar. Zie voor meer informatie over het lidmaatschap: www.nurseacademy.nl. Collectief abonnement voor meerdere deelnemers of instellingsabonnement voor bibliotheken op aanvraag bij de uitgever: zuyderhoff@prelum.nl

Adreswijzigingen
Nurse Academy O&T, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht

Auteursrecht
© Nurse Academy, Prelum Uitgevers B.V., Houten.
Zie de standaard publicatievoorwaarden. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers.

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen, apparatuur en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs, vertalers en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen. De pers(o)on(en) op de foto's is/zijn op geen enkele manier gerelateerd aan de casus in de artikelen.

ISSN tijdschrift: 2452-0993

ISSN website: 2452-1000

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

STUDIEPUNTEN HALEN? TOETS MAKEN!
Als abonnee kunt u op www.nurseacademyot.nl de vragen van de kennistoets maken. Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het RSV. In totaal kunt u vijf studiepunten per editie halen. Bovenstaande iconen geven aan of het artikel geschikt is voor verpleegkundigen of 

Inloggen