Nurse Academy - nascholingstijdschrift voor verpleegkundigen
is een uitgave van Prelum Uitgevers en Cleario.

Onder redactie van:

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Els Hoekman Wijkverpleegkundige, Buurtzorg
Marjon van Rijn  verpleegkundig onderzoeker en docent verpleegkunde,  AMC en HvA
Machteld Mosselman Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde en programmamanager, St. Antonius ziekenhuis
Marjan Maneschijn Verpleegkundig specialist, Icare
Judith van der Sande Docent Verpleegkunde, Saxion Hogeschool

Redactieadres
Susanne Roggen (redactiecoördinator)
De Molen 37
Postbus 545
3990 GH Houten

Uitgever
W. Van Voorst van Beest (voorst@prelum.nl)
www.prelum.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt per editie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V en het RSV (voor Verpleegkundig Specialisten).

Vormgeving
CO2 premedia
Medische tekeningen
Ron Slagter
Druk
Ten Brink
 

Abonnementen
Een abonnement op Nurse Academy O&T kost € 134,80 per jaar. V&VN-leden krijgen € 20,- korting en betalen € 114,80 per jaar. Collectieve en instellingsabonnementen op aanvraag bij de uitgever.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

ISSN tijdschrift  2452-0993

ISSN website     2452-1000

Auteursrecht
© Nurse Academy, Prelum Uitgevers B.V., Houten.
Zie de standaard publicatievoorwaarden. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers.

Inloggen