Nurse Academy - Nascholingstijdschrift voor verpleegkundigen in de ouderen- en thuiszorg

Is een uitgave van Prelum Uitgevers BV en verschijnt vier maal per jaar.

www.nurseacademyot.nl

Onder redactie van:

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Marjon van Rijn 

Senior onderzoeker en docent verpleegkunde, Amsterdam UMC (locatie VUmc) en Hogeschool van Amsterdam

Marjan Maneschijn Verpleegkundig specialist cardiologie, Icare thuiszorg
Liesbeth Beaart-van de Voorde Verpleegkundig specialist, Leids Universitair Medisch Centrum en docent master advanced nursing practice, Hogeschool Leiden
Rieke van de Wetering

Wijkverpleegkundige MScN en MEd

Anne de Zeeuw

Wijkverpleegkundige, Sofiazorg 

Joyce de Vreede Verpleegkundige geriatrie en gerontologie, Advies- en detacheringsbureau BVNG, Apeldoorn
Kirsty Schoenaker  De Roij, Parkinson verpleegkundige, Verpleeghuis Liemerije

Redactieadres
Susanne Roggen (redactiecoördinator)                                                                                                Nurse Academy, Zwarte Woud 14, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht

Uitgever
Karin Sok (sok@prelum.nl)                                                                                                                          Nurse Academy, Zwarte Woud 14, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht www.prelum.nl, info@prelum.nl

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het RSV.

Basisontwerp
Noinoloi.nl

Medische tekeningen
Ron Slagter
Vormgeving
Coco Bookmedia bv, Amersfoort
Druk
Ten Brink

Abonnementen

Actuele prijzen en de verschillende abonnementsmogelijkheden (met toegang tot de besloten website, het maken van kennistoetsen en een certificaat van gemaakte kennistoetsen) vindt u op www.nurseacademyot.nl. Collectief abonnement voor meerdere deelnemers of instellingsabonnement op aanvraag bij de uitgever: klantenservice@nurseacademy.nl 

Adreswijzigingen
Nurse Academy O&T, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht

Auteursrecht

© Nurse Academy; Prelum Uitgevers BV, Utrecht. Zie de standaard publicatievoorwaarden op www.nurseacademy.nl. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers BV.

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen, apparatuur en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs, vertalers en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen. De pers(o)on(en) op de foto's is/zijn op geen enkele manier gerelateerd aan de casus in de artikelen.

ISSN tijdschrift: 2452-0993

ISSN website: 2452-1000

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

STUDIEPUNTEN HALEN? TOETS MAKEN!

Als abonnee kunt u op www.nurseacademyot.nl de vragen van de kennistoets maken. Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het VSR. In totaal kunt u vijf studiepunten per editie halen. Bovenstaande iconen geven aan of het artikel geschikt is voor verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten. Deze staan vermeld in de inhoudsopgave en bij het artikel. 

Inloggen