1 resultaat voor Myriam Schrauwen gevonden

De ziekte van Parkinson; medicamenteuze behandeling en geavanceerde therapieën

De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven. De (para)medische behandeling is erop gericht een patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren. De (parkinson)verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de behandeling. Verpleegkundige interventies kunnen worden ingezet zowel bij de medicamenteuze behandeling als bij een geavanceerde behandeling.

Lees het artikel

Inloggen